Bảng mã lỗi điều hòa Panasonic inverter, nội địa nhật ĐẦY ĐỦ, CHÍNH XÁC

 Tổng hợp bảng mã lỗi điều hòa Panasonic inverter, điều hòa Panasonic nội địa nhật đầy đủ để mọi người có thể tra mã lỗi mọi lúc khi cần để biết được lỗi điều hòa nhà bạn đang gặp phải.

+ Để sửa được điều hòa Panasonic nhanh các bạn cần phải biết được mã lỗi của nó cũng như tra cữu mã lỗi để biết nguyên nhân máy đang báo lỗi để tìm đúng bệnh va sửa chữa nhanh hơn.


Bảng mã lỗi điều hòa Panasonic inverter

Mã lỗi: 00H: Không có bất thường phát hiện

Mã lỗi: 11H: Lỗi đường dữ liệu giữa dàn lạnh và dàn nóng.

Mã lỗi: 12H: Lỗi khác công suất giữa dàn nóng và dàn lạnh.

Mã lỗi: 14H: Lỗi cảm biến nhiệt độ phòng

Mã lỗi: 15H: Lỗi cảm biến nhiệt máy nén

Mã lỗi: 16H: Dòng điện tải máy nén quá thấp.

Mã lỗi: 19H: Lỗi quạt khối trong nhà.

Mã lỗi: 23H: Lỗi cảm biến nhiệt độ giàn lạnh

Mã lỗi: 25H: Mạch e-ion lỗi

Mã lỗi: 27H: Lỗi cảm biến nhiệt độ ngoài trời.

Mã lỗi: 28H: Lỗi cảm biến nhiệt độ giàn nóng.

Mã lỗi: 30H: Lỗi cảm biến nhiệt độ ống ra của máy nén

Mã lỗi: 33H: Lỗi kết nối khối trong và ngoài

Mã lỗi: 38H: Lỗi khối trong và ngoài không đồng bộ

Mã lỗi: 58H: Lỗi mạch PATROL

Mã lỗi: 59H: Lỗi mạch ECO PATROL

Mã lỗi: 97H:Lỗi quạt dàn nóng

Mã lỗi: 97H: Nhiệt độ dàn lạnh quá cao (chế độ sưởi ấm)

Mã lỗi: 99H: Nhiệt độ giàn lạnh quá thấp. (đóng băng )

Mã lỗi: 11F: Lỗi chuyển đổi chế độ làm lạnh / Sửi ấm

Mã lỗi: 90F: Lỗi trên mạch PFC ra máy nén.

Mã lỗi: 91F: Lỗi dòng tải máy nén quá thấp.

Mã lỗi: 93F: Lỗi tốc độ quay máy nén.

Mã lỗi: 95F: Nhiệt độ giàn nóng quá cao.

Mã lỗi: 96F: Quá nhiệt bộ transistor công suất máy nén (IPM)

Mã lỗi: 97F: Nhiệt độ máy nén quá cao.

Mã lỗi: 98F: Dòng tải máy nén quá cao.

Mã lỗi: 99F: Xung DC ra máy nén quá cao.

Mã lỗi điều hòa Panasonic nội địa nhật

E2: Mức thoát nước trong nhà là bất thường. Cảm biến thoát nước, bơm, mạch thoát nước, khe hở trong nhà

E3: Đó là bất thường của cảm biến nhiệt độ phòng. Cảm biến nhiệt độ phòng, khuyết tật trong nhà

E4: Cảm biến ống trong nhà là bất thường. Cảm biến đường ống, khuyết tật trong nhà bảng

E5: Đó là bất thường của điều khiển từ xa. Điều khiển từ xa, dây, lỗi trong nhà ban

E6: Đó là truyền dẫn trong nhà / ngoài trời bất thường. Đường dây tín hiệu bên trong / bên ngoài, dây, trong nhà, bề mặt bên ngoài khiếm khuyết

E9: Đó là bất thường của louver. Bộ chuyển đổi hướng gió, động cơ ổ đĩa, khuyết tật trong nhà

E10: Đó là bất thường của cảm biến bức xạ trong nhà. Cảm biến bức xạ bị lỗi

E11: Nó không bình thường trong độ ẩm trong nhà. Độ ẩm, độ trầy nền

E13: Đó là bất thường của bảo vệ quá dòng. Bảo vệ quá dòng, pha mở, điện áp, máy nén, contactor điện từ, khiếm khuyết chất nền

E15: Đó là bất thường của cắt giảm áp lực cao. Bộ trao đổi nhiệt bị tắc, thổi, chất nền khiếm khuyết

E1: Đó là bất thường của việc ngăn ngừa mất giai đoạn. Điện áp cung cấp điện, mạch phát hiện giai đoạn mở, khiếm khuyết bảng ngoài trời

E17: Cảm biến nhiệt độ bên ngoài không bình thường. Cảm biến nhiệt độ bên ngoài, khiếm khuyết bảng ngoài trời

E18: Cảm biến đường ống ngoài trời đơn vị là bất thường. Cảm biến nhiệt độ đường ống ngoài trời có lỗi, khe hở ngoài trời

F11: Đó là bất thường của chuyển đổi làm mát / sưởi ấm. Thân van 4 chiều, khuyết tật cuộn dây, khuyết tật bảng ngoài trời

F13: Đó là bất thường trong ngưng nóng trong nhà nóng. Thất bại trong nhà ban

F14: Điện áp trong nhà nóng là bất thường. Thất bại trong nhà ban

F16: Điều này là không bình thường trong việc chuyển đổi làm mát / làm mát. Thông báo khi không làm mát / làm mát máy hút ẩm

F17: Đó là bất thường trong đóng băng trong nhà.

F18: Đó là bất thường của mạch khô.

F19: Đó là một bất thường của nóng nóng sưởi ấm nóng.

F83: Thiết bị làm nóng lạnh Điều này bảo vệ quá mức.

F90: Bảo vệ PFC là bất thường. Kết nối kết nối PFC, bảng điều khiển PFC, khiếm khuyết bảng điều khiển ngoài trời

F91: Chu kỳ làm lạnh là bất thường. Rò rỉ chất lỏng, chu kỳ lạnh thất bại

F93: Đó là một bất thường của máy nén. Máy nén, chất nền, khiếm khuyết điện bán dẫn

F95: Bảo vệ áp suất cao khi làm mát bất thường. Đơn vị ngoài trời đang gây nhiễu bức xạ nhiệt trong hoạt động làm nguội / hút ẩm

F96: Sự bảo vệ quá nóng IPM ngoài trời là bất thường. Bờ ngoài trời

F97: Bảo vệ là quá bảo vệ. Khi nhiệt độ của máy nén trở nên cao bất thường, ngừng hoạt động và thông báo bất thường

F98: Nó bảo vệ tổng dòng điện.

F99: DC hoạt động đỉnh bất thường. Bóng bán dẫn điện, mô-đun bóng bán dẫn, máy nén, khiếm khuyết bảng ngoài trời

H11: Đó là thông tin liên lạc trong nhà / ngoài trời bất thường. Ban trong nhà và ngoài trời, dây điện, khuyết tật cầu chì

H14: Cảm biến hút trong nhà bất thường. Ngắt kết nối cảm biến nhiệt độ hút trong nhà, ngắn mạch, kết nối kém hoặc ngắt kết nối

H15: Cảm biến nhiệt độ máy nén ngoài trời là bất thường. Cảm biến xả ngoài trời thất bại, cảm biến nhiệt độ của máy nén mở, ngắn

H16: Đó là bất thường của ngắt kết nối CT ngoài trời. Lỗi cắm ngoài trời, lỗi trên bảng ngoài trời

H19: Khóa động cơ quạt trong nhà, lỗi động cơ quạt trong nhà, thất bại trong nhà ban

H20: Đó là bất thường của mạch nóng trong nhà. Vấn đề mạch điều khiển nóng trong nhà

H23, H24: Đó là bất thường của cảm biến trao đổi nhiệt trong nhà. Bên trong trao đổi nhiệt khuyết tật
cảm biến, bộ trao đổi nhiệt bên trong cảm biến nhiệt độ mở, ngắn, lỗi trong nhà hội đồng có thể được.

H25: Nó là bất thường trong lọc không khí.

H26: Ion máy phát điện là bất thường.

H27: Đó là bất thường của cảm biến không khí bên ngoài. Cảm biến nhiệt độ bên ngoài, khiếm khuyết bảng ngoài trời

H28, H29: Bộ cảm biến trao đổi ngoài trời là bất thường. Thiệt bị bộ cảm biến trao đổi ngoài trời, lỗi trong nhà ban

H30: Cảm biến xả là bất thường. Cảm biến xả ngoài trời, thất bại ngoài bảng

H31: Cảm biến độ ẩm trong nhà là bất thường.

H33: Kết nối các kết nối mô hình điện áp khác nhau là bất thường.

H34: Cảm biến nhiệt bức xạ thành phần điện – Đó là bất thường.

H50: Động cơ quạt thông gió là bất thường.

H51: Lọc điểm Nó là khóa vòi phun bất thường.

H52: Đó là bất thường của bộ lọc trái sang phải và trái SW.

H53: Bộ cảm biến nhiệt độ nóng của bộ làm lạnh là bất thường.

H54: Đó là một bất thường của mạch điều khiển nóng chất làm lạnh.

H56: Đó là bất thường của hoạt động louver.

H59: Cảm biến hồng ngoại là bất thường.

H67: Đó là bất thường của nanoe (nanoe).

H69: Cảm biến sàn là bất thường.

H70: Đó là bất thường của cảm biến mặt trời.

H96:  Hai, ba van van mở xác nhận thất bại

H97: Khóa động cơ quạt ngoài trời, động cơ quạt ngoài trời thất bại, khuyết tật bảng ngoài trời

H98: Đó là bất thường của quá áp bảo vệ áp lực cao. Bộ lọc hút trong nhà, bộ phận trao đổi nhiệt, tắc nghẽn

H99: Nó là bất thường trong bảo vệ đóng băng trong nhà đơn vị. Bộ lọc hút trong nhà, bộ phận trao đổi nhiệt, tắc nghẽn, thiếu khí 

ĐIỀU HÒA PANASONIC (Áp dụng cho dòng máy lạnh Model từ 2007 – 2010)


11H: Có lỗi đường truyền giữa cục nóng và cục lạnh.

12H: Công suất giữa cục nóng và cục lạnh khác nhau.

14H: Lỗi cảm biến nhiệt độ trong phòng.

15H: Lỗi cảm biến nhiệt Block.

16H: Nguồn điện tải máy nén rất thấp.

19H: Quạt dàn lạnh bị lỗi.

27H: Lỗi cảm biến nhiệt độ.

28H: Lỗi cảm biến nhiệt độ cục nóng.

33H: Kết nối giữa dàn nóng và dàn lạnh bị lỗi.

58H: Lỗi mạch PATROL.

59H: Lỗi mạch ECO PATROL.

97H: Lỗi quạt của cục nóng.

99H: Nhiệt độ cục lạnh quá thấp. Có hiện tượng đóng băng

90F: Lỗi trên mạch PFC ra block.

91F: Lỗi dòng tải block quá thấp.

93F: Lỗi tốc độ quay của block.

95F: Nhiệt độ cục nóng quá cao.

97F: Nhiệt độ máy nén quá cao.

98F: Dòng tải máy nén quá cao.


Đây là tổng hợp đầy đủ các mã lỗi ở điều hòa, máy lạnh Panasonic được anh em điện lạnh sử dụng để tra mã lỗi mỗi khi máy gặp sự cố.

+ Khi bạn biết được lỗi và nguyên nhân của nó bạn hoàn toàn có thể tự sửa điều hòa Panasonic nhà mình, nếu bạn cần sự trợ giúp hãy gọi cho chúng tôi 0975 499 286 hoặc truy cập website :https://kyniemsharp10nam.vn


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đèn timer điều hòa panasonic nhấp nháy đỏ 2 lần, nguyên nhân cách khắc phục

96+ Mã Lỗi Máy Giặt PANASONIC Và Cách Kiểm Tra KHắc Phục

Máy Giặt PANASONIC Báo Lỗi U13 - Nguyên Nhân Và Cách Sửa .